Rabu, 18 Januari 2012

WAKTU YANG PALING UTAMA

Ibnu Abbas ra. Ketika ditanya tentang hari, bulan dan amalan yang paling baik, maka Ia menjawab : Hari yang paling baik adalah hari jum'at, bulan yang paling baik adalah bulan Ramadlan, sedangkan amalan yang paling baik adalah menjalankan sholat fardlu pada waktunya.

Kemudian Ibnu Abbas meninggal dunia pada hari tersebut. Tiga hari sesudah kematiannya, sampailah berita 'Ali bin Abi Thalib kw. Tentang jawaban Ibnu Abbas ketika ditanya tentang tiga hal tersebut diatas.

'Ali kw. lantas berkata : Apabila para 'Ulama, Hukama', Fuqaha' mulai dari bumi timur sampai barat bila ditanya tentang hal itu pasti mereka akan menjawab seperti jawaban Ibnu Abbas, kecuali aku. Jika aku ditanya hal tersebut pasti aku akan menjawab sebagai berikut : Amal yang paling baik adalah amal yang diterima disisi Allah, bulan yang paling baik adalah bulan dimana kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sempurna. Sedangkan sebaik-baiknya hari adalah hari dimana kamu mati kembali kepada Allah dalam keadaan iman kepada-Nya.

NB.(tambahan sendiri dari saya) 'Ulama, Huqama', Fuqaha', yang dimaksud oleh sahabat 'Ali mungkin 'Ulama pada masa itu bukan masa sekarang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar